ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

ابزارهای اندازه گیری

ابزار اندازه گیری های ابعادی شامل کولیس، میکرومتر،ساعت اندیکاتور، بورگیج، ساعت شیطانکی، فیلر، گیج بلاک، پایه ساعت، ارتفاع سنج، زبری سنج،سختی سنج و… می باشد که توسط شرکت دقیق ابزار سالیان در برندهایی نظیر میتوتویو ژاپن و آسیمتو چین ارائه می گردد.