ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

قیمت ارتفاع سنج و عمق سنج Mitutoyo

نوشته بابک حسینی شنبه - 11 می 2019

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید.تمامی کولیس های پایه دار و عمق سنج و ارتفاع سنج  میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : ۶۶۷۵۶۵۴۵-۰۲۱ و ۶۶۷۵۶۵۴۶-۰۲۱

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۳۱۲-۵۷۰

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت چین

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۵۰-۰ میلیمتر و ۱۸-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۳۱۳-۵۷۰

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت چین

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰۰-۰ میلیمتر و ۲۴-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۳۱۴-۵۷۰

توضیحات : کولیس پایه دار- ساخت چین

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ و ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۶۱۳-۱۹۲

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ و ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۶۱۴-۱۹۲

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ و ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۶۱۵-۱۹۲

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۲۲۷-۵۷۰

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱  میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۲۳۰-۵۷۰

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۱۰۲-۵۱۴

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۱۰۴-۵۱۴

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۱۰۶-۵۱۴

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۱۰۸-۵۱۴

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس ارتفاع سنج ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۱۳۰-۱۹۲

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : Height Gage

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۹۹۷-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۳۵۱-۵۱۸

توضیحات : هایت گیج – ساخت ژاپن – linear hight

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : Height Gage

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۶۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : ۲۳۰-۵۱۸

توضیحات : کیو ام هایت – ساخت ژاپن – QM-Height

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : میکرومتر عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۱۵۴-۱۲۹

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : میکرومتر عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۱۰۹-۱۲۹

توضیحات : ساده – ست

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : میکرومتر عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۵۰-۳۲۹

توضیحات : دیجیتال -ست

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۰۱-۵۷۱

توضیحات : دیجیتال

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۰۲-۵۷۱

توضیحات : دیجیتال

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۰۳-۵۷۱

توضیحات : دیجیتال

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۱۰۱-۵۲۷

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۱۰۲-۵۲۷

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج  ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۰۳-۵۲۷

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۴۱۱-۵۲۷

توضیحات : ساده – مدل قلاب

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۶۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۵۴-۵۷۱

توضیحات : دیجیتال- مدل قلاب

قیمت : تماس بگیرید .

محصول :  عمق سنج ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۷۲۱۱

توضیحات : ساده – ۵ تکه

قیمت : تماس بگیرید .

محصول :  عمق سنج ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۷۲۲۲

توضیحات : سوزنی – ۱ تکه

قیمت : تماس بگیرید .