ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

قیمت میکرومتر میتوتویو ژاپن Mitutoyo

نوشته wp جمعه - 19 آوریل 2019

میکرومتر یا ریز سنج ابزاری  بسیار دقیق برای اندازه گیری ابعاد با دقت ۰٫۰۱ تا ۰٫۰۰۱ می باشد. میکرومتر های میتوتویو ژاپن بر دو نوع دیجیتال یا ورنیه بوده و دارای سایز ها و دقت های متفاوتی می باشد.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی میکرومتر های میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : ۶۶۷۵۶۵۴۵-۰۲۱ و ۶۶۷۵۶۵۴۶-۰۲۱

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :۸۲۱-۲۹۳

توضیحات : تک دکمه

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۴۰-۲۹۳

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰-۲۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۴۱-۲۹۳

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۷۵-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۴۲-۲۹۳

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۷۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :۲۴۳-۲۹۳

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۱۳۷-۱۰۳

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰-۲۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۱۳۸-۱۰۳

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر ساده ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۷۵-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۱۳۹-۱۰۳

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۷۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :۱۴۰-۱۰۳

توضیحات :معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲۵-۱۰۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۱۴۱-۱۰۳

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۱۲۵میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۱۴۲-۱۰۳

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : ۲۰۲-۱۳۷

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : ۲۰۳-۱۳۷

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : ۲۰۴-۱۳۷

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : ۲۰۵-۱۳۷

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- بشقابی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دنده – بشقابی

کد فنی : ۱۰۱-۱۲۳

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۱۵-۱۱۵

توضیحات : دو سر کروی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : سر سوزنی

کد فنی : ۱۵۳-۱۱۲

توضیحات : معمولی- نقطه ای

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۳۰-۴۲۲

توضیحات : تیغه – سر پیچگوشتی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۳-۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : درب قوطی

کد فنی : ۱۰۳-۱۴۷

توضیحات : معمولی- درب قوطی

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر  ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۱۲۱-۵۲۳

توضیحات : پاسامتر

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ضخامت سنج

کد فنی : ۱۱۹-۷۰۰

توضیحات : سریع – کوچک

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : ۲۵۱-۳۵۰

توضیحات : میکرومتر هد

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰-۵میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۱۸۵-۱۴۵

توضیحات : معمولی- تایپ کولیس

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰-۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۲۵۰-۳۴۵

توضیحات : تایپ کولیس

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۵۱-۳۴۰

توضیحات : سر تعویش شو

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۱۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : ۲۵۲-۳۴۰

توضیحات : سر تعویش شو

قیمت : تماس بگیرید.

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۱۵۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :۱۳۶-۱۰۴ A

توضیحات : سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.