ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

قیمت بورگیج میتوتویو ژاپن Mitutoyo

نوشته wp جمعه - 19 آوریل 2019

بورگیج یا همان گیج داخل سیلندر (سوبیتو) وسیله ای برای اندازه گیری سایز داخلی قطعه کار می باشد. سایز ها و دقت های این محصولات متنوع بوده و با برند میتوتویو ژاپن به شرح ذیل ارئه می گردند.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی بورگیج میتوتویو ژاپن Mitutoyo  (گیج داخل سیلندر) توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۵-۱۸ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۱۱-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰-۳۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۱۲-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۱۳-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۶۰-۱۰۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۱۴-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵۰- ۱۶۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۱۵-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۰۰-۲۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۱۶-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۵-۱۸ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۲۱-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰-۳۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۲۲-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۲۳-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵۰-۱۶۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۲۵-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۰۰-۲۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۷۲۶-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰-۶ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۲۱۱-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۸٫۵ -۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۲۰۴-۵۱۱

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱٫۵۵-۰٫۹۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۱۷۳-۵۲۶

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴٫۰۰ -۱٫۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۱۶۳-۵۲۶

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۷٫۳۰ -۳٫۷۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  ۱۵۳-۵۲۶

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .