مافورد برندی امریکایی که فرز های فرم این برند فوق العاده به صورت سفارشی توسط شرکت سالیان ارائه می گردد. جهت دریافت کاتالوگ فرز فرم های برند مافورد ، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.