با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی سه فک های میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

 

468-971-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12-6 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 971-468

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-972-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 20-12 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 972-468

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-973-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50- 20میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 973-468

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-974-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-50 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 974-468

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-975-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-100 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 975-468

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-911-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12-6 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 911-368

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-912-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 20-12 میلیمتر

دقت : 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 912-368

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-913-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50-20 میلیمتر

دقت : 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 913-368

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-914-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100- 50میلیمتر

دقت : 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 914-368

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-167-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 30-25 میلیمتر

دقت : 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 167-368

توضیحات : تک سایز

قیمت : تماس بگیرید .

368-172-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 88-75 میلیمتر

دقت : 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 172-368

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-173-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-87 میلیمتر

دقت : 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 173-368

توضیحات : تک سایز

قیمت : تماس بگیرید .