ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قیمت سه فک داخل میتوتویو ژاپن Mitutoyo

نوشته wp جمعه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی سه فک های میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

 

468-971-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲-۶ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۷۱-۴۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-972-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰-۱۲ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۷۲-۴۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-973-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰- ۲۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۷۳-۴۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-974-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۷۴-۴۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

468-975-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۱۰۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۷۵-۴۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-911-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲-۶ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۱۱-۳۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-912-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰-۱۲ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۱۲-۳۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-913-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰-۲۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۱۳-۳۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-914-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰- ۵۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۹۱۴-۳۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-167-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰-۲۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۱۶۷-۳۶۸

توضیحات : تک سایز

قیمت : تماس بگیرید .

368-172-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۸۸-۷۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۱۷۲-۳۶۸

توضیحات : ست – سه سایز هد

قیمت : تماس بگیرید .

368-173-mitutoyo-copy

محصول : سه فک داخل ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۸۷ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۵ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۱۷۳-۳۶۸

توضیحات : تک سایز

قیمت : تماس بگیرید .