با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید.تمامی گیج بلوک ،گیج بلاک ، راپورتر میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : 66756545-021 و 66756546-021

516-596-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: K

تعداد پارچه : 122 تکه

کد فنی : 596-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-938-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 0

تعداد پارچه : 112 تکه

کد فنی : 938-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-341-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 0

تعداد پارچه :  103 تکه

کد فنی : 341-516

توضیحات :مستر راپورتر – سرامیک

قیمت : تماس بگیرید .

516-971-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 1

تعداد پارچه : 88 تکه

کد فنی : 971-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-945-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: K

تعداد پارچه : 87 تکه

کد فنی : 945-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-946-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 0

تعداد پارچه : 87 تکه

کد فنی : 946-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-947-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 1

تعداد پارچه : 87 تکه

کد فنی : 947-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-948-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 2

تعداد پارچه : 87 تکه

کد فنی : 948-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-952-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 2

تعداد پارچه : 76 تکه

کد فنی : 952-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-955-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 1

تعداد پارچه : 56 تکه

کد فنی : 955-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-959-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 1

تعداد پارچه : 47 تکه

کد فنی : 959-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-995-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-1 میلیمتر

گرید: 0

تعداد پارچه : 46 تکه

کد فنی : 995-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-130-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 10-1 میلیمتر

گرید: 1

تعداد پارچه : 34 تکه

کد فنی : 130-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-967-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 60-1 میلیمتر

گرید: 1

تعداد پارچه : 32 تکه

کد فنی : 967-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-978-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-1 میلیمتر

گرید: 0

تعداد پارچه : 10 تکه

کد فنی : 978-516

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

611671-016-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 10 میلیمتر

گرید: K

تعداد پارچه : 1 تکه

کد فنی : 016-611671

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-650-mitutoyo-original

محصول : ست تعمیر و تنظیف گیج بلاک

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : جعبه

گرید: –

تعداد پارچه : 9 تکه

کد فنی : 650-516

توضیحات :مستر راپورتر

قیمت : تماس بگیرید .

601644-mitutoyo-original

محصول : سنگ تعمیر و تنظیف گیج بلاک

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 20*50*150 میلیمتر

گرید: –

تعداد پارچه : 1 تکه

کد فنی : 601644

توضیحات :مستر راپورتر -سراستون

قیمت : تماس بگیرید .

601645-mitutoyo-original

محصول : سنگ تعمیر و تنظیف گیج بلاک

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12*25*100میلیمتر

گرید: –

تعداد پارچه : 1 تکه

کد فنی : 601645

توضیحات :مستر راپورتر -سراستون

قیمت : تماس بگیرید .

515-322-mitutoyo-original

محصول : هایت مستر ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 310 تا 5 میلیمتر

دقت: 0.001

تعداد پارچه : 1 تکه

کد فنی : 322-515

توضیحات :عمودی – Height Master

قیمت : تماس بگیرید .