ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قیمت گیج بلاک (راپورتر) میتوتویو Mitutoyo

نوشته بابک حسینی سه شنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید.تمامی گیج بلوک ،گیج بلاک ، راپورتر میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : ۶۶۷۵۶۵۴۵-۰۲۱ و ۶۶۷۵۶۵۴۶-۰۲۱

516-596-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: K

تعداد پارچه : ۱۲۲ تکه

کد فنی : ۵۹۶-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-938-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۰

تعداد پارچه : ۱۱۲ تکه

کد فنی : ۹۳۸-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-341-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۰

تعداد پارچه :  ۱۰۳ تکه

کد فنی : ۳۴۱-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – سرامیک

قیمت : تماس بگیرید .

516-971-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۱

تعداد پارچه : ۸۸ تکه

کد فنی : ۹۷۱-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-945-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: K

تعداد پارچه : ۸۷ تکه

کد فنی : ۹۴۵-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-946-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۰

تعداد پارچه : ۸۷ تکه

کد فنی : ۹۴۶-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-947-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۱

تعداد پارچه : ۸۷ تکه

کد فنی : ۹۴۷-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-948-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۲

تعداد پارچه : ۸۷ تکه

کد فنی : ۹۴۸-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-952-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۲

تعداد پارچه : ۷۶ تکه

کد فنی : ۹۵۲-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-955-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۱

تعداد پارچه : ۵۶ تکه

کد فنی : ۹۵۵-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-959-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۱

تعداد پارچه : ۴۷ تکه

کد فنی : ۹۵۹-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-995-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰-۱ میلیمتر

گرید: ۰

تعداد پارچه : ۴۶ تکه

کد فنی : ۹۹۵-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-130-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰-۱ میلیمتر

گرید: ۱

تعداد پارچه : ۳۴ تکه

کد فنی : ۱۳۰-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-967-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰-۱ میلیمتر

گرید: ۱

تعداد پارچه : ۳۲ تکه

کد فنی : ۹۶۷-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-978-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵-۱ میلیمتر

گرید: ۰

تعداد پارچه : ۱۰ تکه

کد فنی : ۹۷۸-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

611671-016-mitutoyo-original

محصول : گیج بلاک (گیج بلوک)

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰ میلیمتر

گرید: K

تعداد پارچه : ۱ تکه

کد فنی : ۰۱۶-۶۱۱۶۷۱

توضیحات :مستر راپورتر – استیل

قیمت : تماس بگیرید .

516-650-mitutoyo-original

محصول : ست تعمیر و تنظیف گیج بلاک

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : جعبه

گرید: –

تعداد پارچه : ۹ تکه

کد فنی : ۶۵۰-۵۱۶

توضیحات :مستر راپورتر

قیمت : تماس بگیرید .

601644-mitutoyo-original

محصول : سنگ تعمیر و تنظیف گیج بلاک

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰*۵۰*۱۵۰ میلیمتر

گرید: –

تعداد پارچه : ۱ تکه

کد فنی : ۶۰۱۶۴۴

توضیحات :مستر راپورتر -سراستون

قیمت : تماس بگیرید .

601645-mitutoyo-original

محصول : سنگ تعمیر و تنظیف گیج بلاک

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲*۲۵*۱۰۰میلیمتر

گرید: –

تعداد پارچه : ۱ تکه

کد فنی : ۶۰۱۶۴۵

توضیحات :مستر راپورتر -سراستون

قیمت : تماس بگیرید .

515-322-mitutoyo-original

محصول : هایت مستر ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۱۰ تا ۵ میلیمتر

دقت: ۰٫۰۰۱

تعداد پارچه : ۱ تکه

کد فنی : ۳۲۲-۵۱۵

توضیحات :عمودی – Height Master

قیمت : تماس بگیرید .