ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قیمت کولیس میتوتویو ژاپن Mitutoyo

نوشته wp جمعه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی کولیس های میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : ۶۶۷۵۶۵۴۵-۰۲۱ و ۶۶۷۵۶۵۴۶-۰۲۱

500-196-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر و ۶-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۹۶-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک

قیمت : تماس بگیرید .

500-181-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۸۱-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – متریک

قیمت : تماس بگیرید .

500-197-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر و ۸-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۹۷-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک

قیمت : تماس بگیرید .

500-173-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۷۳-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک -خروجی دار

قیمت : تماس بگیرید .

500-754-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۷۵۴-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک-ضد آب

قیمت : تماس بگیرید .

500-500-10-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۰-۵۰۰-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – فک معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

500-501-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۰-۵۰۱-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – فک معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

500-502-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۰-۵۰۲-۵۰۰

توضیحات : دو دکمه – فک معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

551-204-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۰-۲۰۴-۵۵۱

توضیحات : سه دکمه – فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

551-206-10-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۷۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۰-۲۰۶-۵۵۱

توضیحات : سه دکمه – فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

551-207-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۰-۲۰۷-۵۵۱

توضیحات : سه دکمه – فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

573-601-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۶۰۱-۵۷۳

توضیحات : لبه به لبه – دو پله

قیمت : تماس بگیرید .

573-605-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۶۰-۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : مرکز به مرکز

کد فنی : ۶۰۵-۵۷۳

توضیحات : فک مرکز یاب – فک متغیر

قیمت : تماس بگیرید .

573-642-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۶۴۲-۵۷۳
توضیحات : چاقویی – شیارزن

قیمت : تماس بگیرید .

573-645-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۶۰-۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۶۴۵-۵۷۳
توضیحات : شیار داخل

قیمت : تماس بگیرید .

573-646-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۷۰-۲۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : ۶۴۶-۵۷۳
توضیحات : فک نقطه داخل زن

قیمت : تماس بگیرید .

573-661-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰- ۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : ضخامت سنج

کد فنی : ۶۶۱-۵۷۳

توضیحات : ضخامت سنج لوله

قیمت : تماس بگیرید .

573-191-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۸۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج – فشاری

کد فنی : ۳۰-۱۹۱-۵۷۳

توضیحات : کولیس نیرو سنج دار

قیمت : تماس بگیرید .

530-312-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر و ۶-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۳۱۲-۵۳۰

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

530-118-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر و ۸-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۱۸-۵۳۰

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

530-119-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۱۹-۵۳۰

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

160-110-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰۰-۰ میلیمتر (۱٫۵ متر)

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج -داخل سنج

کد فنی :۱۱۰-۱۶۰

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

160-113-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :۱۱۳-۱۶۰

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

534-105-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج

کد فنی :۱۰۵-۵۳۴

توضیحات : فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

534-106-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج

کد فنی :۱۰۶-۵۳۴

توضیحات : فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

505-730-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :۷۳۰-۵۰۵

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-732-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :۷۳۲-۵۰۵

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-731-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :۷۳۱-۵۰۵

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-733-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :۷۳۳-۵۰۵

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-745-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰۰-۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۲ میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :۷۴۵-۵۰۵

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

قیمت ها قیمت های میتوتویو