ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

قیمت ساعت اندیکاتور میتوتویو ژاپن Mitutoyo

نوشته بابک حسینی دوشنبه - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت در حا حاضر وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی ساعت اندیکاتور میتوتویو  ژاپن Mitutoyo (ساده و دیجیتال) توسط این مجموعه به گارانتی اورجینال و اصل بودن به فروش می رسد.

2046s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز (کورس): ۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای (ساده)

کد فنی : ۲۰۴۶S

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

2109s-10-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز(کورس) : ۱ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۱۰۹S-10

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

1044s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز (کورس) : ۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۰۴۴S

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

2118s-10-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز (کورس): ۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۱۱۸S-10

توضیحات : –

قیمت : تماس بگیرید .

2046s-60-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۰۴۶S-60

توضیحات : ضد آب IP64

قیمت : تماس بگیرید .

2046sb-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۰۴۶SB

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

2050s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۰۵۰S

توضیحات : تعدیل کننده

قیمت : تماس بگیرید .

2052s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۲۰۵۲S

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

1044s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۱۰۴۴S

توضیحات : دور کوچک – کامپکت

قیمت : تماس بگیرید .

1109s-10-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۱۱۰۹S-10

توضیحات : دور کوچک – کامپکت

قیمت : تماس بگیرید .

1929s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۱۹۲۹S

توضیحات : دور کوچک-ضد ضربه

قیمت : تماس بگیرید .

3050s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۳۰۵۰S

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3052s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۳۰۵۲S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3058s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۳۰۵۸S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3060s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۸۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۳۰۶۰S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3062s-19-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۳۰۶۲S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

1960t-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۱۹۶۰T

توضیحات : پراب پشت(کورس پشت)

قیمت : تماس بگیرید .

1160t-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : ۱۱۶۰T

توضیحات : پراب پشت(کورس پشت)

قیمت : تماس بگیرید .

543-790-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲٫۷ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۷۹۰-۵۴۳

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

543-781-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲٫۷ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۷۸۱-۵۴۳

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

543-791-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲٫۷ میلیمتر(۰٫۵ اینچ)

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۷۹۱-۵۴۳

توضیحات : اینچ و میلیمتر

قیمت : تماس بگیرید .

543-782-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۲٫۷ میلیمتر (۰٫۵ اینچ)

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۷۸۲-۵۴۳

توضیحات : اینچ و میلیمتر

قیمت : تماس بگیرید .

543-470b-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵٫۴ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۴۷۰-۵۴۳

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

543-474-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵٫۴ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۴۷۴-۵۴۳

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

543-490-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۵۰٫۸ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : ۴۹۰-۵۴۳

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

901312-mitutoyo

محصول : پراب ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۷٫۳ میلیمتر

مدل: کارباید

اندازه گیری : استاندارد

کد فنی : ۹۰۱۳۱۲

توضیحات : بدون شیار

قیمت : تماس بگیرید .

120053-mitutoyo

محصول : پراب ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵ میلیمتر

مدل: کارباید

اندازه گیری : استاندارد

کد فنی : ۱۲۰۰۵۳

توضیحات : بدون شیار

قیمت : تماس بگیرید .

120067-mitutoyo

محصول : پراب ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵ میلیمتر

مدل: کارباید

اندازه گیری : پیچگوشتی

کد فنی : ۱۲۰۰۶۷

توضیحات : سر تخت چاقویی

قیمت : تماس بگیرید .