ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قیمت بورگیج میتوتویو ژاپن Mitutoyo

نوشته wp جمعه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی بورگیج میتوتویو ژاپن Mitutoyo  (گیج داخل سیلندر) توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

 

511-711-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۵-۱۸ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  711-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-712-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰-۳۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  712-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-713-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  713-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-714-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۶۰-۱۰۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  714-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-715-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵۰- ۱۶۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  715-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-716-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۰۰-۲۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  716-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۳۵-۱۸ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  721-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۶۰-۳۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  722-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۵۰-۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  723-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۲۵۰-۱۶۰میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  725-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴۰۰-۲۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  726-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-211-mititoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۰-۶ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  211-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-204-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱۸٫۵ -۱۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  204-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

526-173-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۱٫۵۵-۰٫۹۵ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  173-526

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

526-173-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۴٫۰۰ -۱٫۵۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  163-526

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

526-173-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : ۷٫۳۰ -۳٫۷۰ میلیمتر

دقت : ۰٫۰۱ میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  153-526

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .